Payday loans
         ***  KRVAVEC, szeptember 6-9.  ***   CASTELLUCCIO, október 5-11.   ***  LIJAK, október 22-25.   ***                        ***   MONACO, 2021. január 9-16. és 16-23.   ***   COVID Irányelvek   ***   ELŐADÁS-SOROZAT   ***  1% ***
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
Fly Away Sport Egyesület
(székhely: 2038 Solymár, Kölcsey u. 7.)

A taggyűlés helye: elektronikus hírközlő hálózat útján megtartott közgyűlés
A taggyűlést Zoom rendszeren keresztül tartjuk meg. A belépéshez szükséges kódokat az esemény előtt megküldjük minden klubtagunknak.
Mivel közgyűlésről van szó, a belépéshez saját neved kell feltüntetned (kérjük írd át, ha beceneve használsz), és működnie kell a videódnak, hogy arcképről beazonosítható legyél.


A taggyűlés időpontja:
2020.08.13. csütörtök 19:30 órakor

Alkalmazás: Zoom
Meeting ID: 847 5183 8727
Passcode: 685358

Szükségesség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2020.08.17. hétfő 19.30 órakor

A ún. Covid-19 világjárványra tekintettel az elnök javasolja, hogy közgyűlés elektronikus úton kerüljön megtartásra, tekintettel arra, hogy az Alapszabály 6.2. pontja kimondja, a közgyűlés elektronikus úton is Found. lefolytatható, teljesen vagy részlegesen.

A taggyűlés napirendje:
1. Fohner Viktória titkársági jogviszonyának megszüntetése
2. Szirmai Péter felügyelőbizottsági tag tagsági jogviszonyának megszüntetése
3. Gaskó János titkár megválasztása
4. Kállay Csongor felügyelőbizottsági tag megválasztása
5. Egyesület vezetőségének megbízási jogviszonya: 2025. június 22. napjáig történő meghosszabbítása
6. Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjainak a megbízási jogviszonya: 2025. június 22. napjáig történő meghosszabbítása
7. Létesítő okirat módosítása
8. Egyéb

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagokat, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az egyesület elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés tisztségviselőit egyszerű szótöbbséggel választja meg a közgyűlés. Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az ügyet ismét szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg, az erről szóló határozat nyilvános.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Tájékoztatjuk a Tisztelt tagokat, hogy a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül kötelesek bejelenteni, ha az elektronikus úton meghirdetett közgyűlés esetén az elnökséggel együtt személyesen kívánnak részt venni a közgyűlésen.

Tájékoztatjuk a tagokat, hogy közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő minimum három maximum tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni, amelynek szükségesség esetén az időpontját fent jeleztük.


Budapest, 2020.07.29


Fly Away Sport Egyesület
Képv.: Szűcs-Gáspár Kinga
Elnök